Rozewie

Przylądek Rozewie, z racji położenia i dzikości, jest wielką atrakcją geograficzną, leżącą oficjalnie jeszcze w granicach administracyjnych Jastrzębiej Góry. Przez wieki uchodził za najdalej wysunięty na północ skrawek Polski (59°49’ szerokości północnej).

W 1359 r. komtur gdański Konrad von Baldersheim nadał 30 włók ziemi rycerzom Janowi Cluckowowi i Maciejowi Cunikenowi osiadłym w miejscu dzisiejszego Chłapowa. Na przylądku znaleziono stare groby i pokłady węgla kamiennego.

noclegi Szaflary

Niedaleko stąd w 1598 r. przybił okręt płynący ze Szwecji z Zygmuntem III Wazą na pokładzie. W 1655 r. wylądowali tu Szwedzi, przygotowując się do wojny z Polską. Bywał tutaj Stefan Żeromski, którego imieniem nazwano w 1933 r. latarnię. W 1936 r. Sekcja Pisarzy Marynistów Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich postanowiła urządzić poświęcony pisarzowi pokój, który otwarto w 1938 r.