Ostróda

Ostróda leży nad jeziorami Drwęckim i Pauzeńskim. Osada, która powstała w XIII w. w pobliżu zamku krzyżackiego, otrzymała prawa miejskie w 1329 r. Znaczenie miasteczka wkrótce wzrosło dzięki kontaktom handlowym z pobliskim Mazowszem. Miejscowość zachowała polski charakter: mieszkał tu propolski działacz Gizewiusz, istniała polska drukarnia. Pod koniec XIX w. dzięki otwarciu kanału i powstaniu linii kolejowej do Iławy i Olsztyna nastąpił szybki rozwój miasta. Znacznie zniszczone podczas ostatniej wojny miasteczko nie ma wielu zabytków; tylko gdzieniegdzie widać XIX-wieczne kamienice. W centrum nie brakuje odnowionych, kolorowych budynków. Przy ul. Zamkowej wznosi się zrekonstruowany ostatnio zamek krzyżacki – wzniesiony w II połowie XIV w., przebudowany w II połowie XVIII w. Przy ul. Filtrowej stoi gotycki kościół z I połowy XIV w., po reformacji ewangelicki, a po odbudowie w latach 1981 – 1982 – katolicki. Na tyłach zachowały się fragmenty średniowiecznych murów obronnych. Nad ul. Czarnieckiego góruje duży neogotycki kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP z II połowy XIX w., kryjący cenne witraże oraz gotycką Pietę z końca XIV w. Zespół zabudowań kościoła ewangelicko-metodystycznego, w którego skład wchodzi neogotycki kościół z 1907 r. oraz plebania z początków XX w., wznosi się przy pobliskiej ul. Sienkiewicza 22 (wieża jest dobrym punktem widokowym). Przy ul. Czarnieckiego wśród starych drzew rozciąga się niewielki cmentarzyk.