Puszcza Augustowska

Rozległą, usypaną z sandrowych piasków Równinę Augustowską o powierzchni 1406 km2 szerokim łukiem porasta Puszcza Augustowska – jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce o pow. około 114 000 ha. W lasach skrywają się liczne jeziora: od małych oczek wodnych, poprzez jeziora Sajno, Necko, Rospuda, Białe, Studzieniczne, do największego na Suwalszczyźnie, leżącego na pograniczu Równiny Augustowskiej i Pojezierza Wschodniosuwalskiego, jeziora Wigry.

Przepływa tędy największa rzeka regionu – Czarna Hańcza oraz szlak Kanału Augustowskiego. Największe centrum turystyczne znajduje się w Augustowie. Ważnym elementem sieci wodnej regionu jest wybudowany w latach 1824-1839 Kanał Augustowski, łączący Biebrzę z Niemnem. Ta sztuczna droga wodna liczy 102 km, łączy dorzecze Wisły i Niemna. Zaczyna się od śluzy Dębowo na Biebrzy, kończy leżącą na Białorusi śluzą Niemnowo. Polski odcinek Kanału Augustowskiego wynosi 80 km i przebiega skanalizowanymi odcinkami rzek Netty i Czarnej Hańczy, połączonymi sztucznymi przekopami o długości 40,6 km, poprowadzonymi przez jeziora augustowskie. Aby pokonać prawie 55-metrową różnicę wysokości wybudowano 18 śluz komorowych, 15 z nich znajduje się w granicach Polski.

Od Biebrzy do Augustowa poziom kanału wznosi się o 12,25 m (na tym odcinku wzniesiono 5 śluz) i poprzez jeziora Necko i Białe dalej, przez 2 śluzy, wzrasta do poziomu Jeziora Studzienicznego. Za nim od stawu Swobody zaczyna się przekop nazwany Kanałem Czarnobrodzkim.