Bałtyk

Bałtyk jest śródkontynentalnym, szelfowym morzem Oceanu Atlantyckiego w północnej Europie. Od północy ogranicza je Półwysep Skandynawski. Z Morzem Północnym łączą go Cieśniny Duńskie: Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund, Kattegat i Skagerrak.

noclegi Sromowce nizne

Granice morza wyznacza linia poprowadzona od północnego cypla Pówyspu Jutlandzkiego (przylądek Grenen) do wyspy Tjörn (Szwecja). Powierzchnia 415 tys. km2. Objętość 21,7 tys. km3. Średnia gębokość 56 m, maksymalna 459 m (głębia Landsort). Przezroczystość od 6-15 m w Zatoce Gdańskiej do 19 m w okolicach Bornholmu.

Do Morza Bałtyckiego uchodzi wiele rzek, m.in. Newa, Wisła, Kemi, Göta, Niemen, Odra, Lule, Angerman, Dźwina. Powierzchnia zlewiska obejmuje 17% powierzchni kontynentu, a na jego obszarze mieszka ponad 150 mln osób.

noclegi Sromowce wyzne

Morze powstało pod koniec plejstocenu, po ustąpieniu lądolodu (fazy rozwoju Morza Bałtyckiego – zob. tabela). Linia brzegowa bardzo rozwinięta, z licznymi zatokami, m.in. Botnicką, Fińską, Ryską, Gdańską, Pomorską. Północne wybrzeże przeważnie wysokie, skaliste, południowe – niskie, piaszczyste, miejscami z wysokimi wydmami. Wzdłuż wybrzeża środkowej Szwecji oraz Zatoki Fińskiej i Botnickiej liczne niewielkie, skaliste wysepki (wybrzeże szkierowe).

W dnie morza wyróżnia się baseny: na zachodzie Basen Bornholmski (gębokość do 105 m), oddzielony progiem Rynny Słupskiej od Głębi Gdańskiej (118 m), w środkowej części Basen Gotlandzki (głębokość do 459 m), na północy Basen Zatoki Botnickiej.

Na Morzu Bałtyckim położonych jest wiele wysp, do największych należą: Fionia, Zelandia, Lolland, Falster, Bornholm, Rugia, Gotlandia, Olandia, Sarema, Hiuma, Uznam, Wolin oraz Wyspy Alandzkie